30 september 2020
Geplaatst door TeamKadehuis

Groene daken zijn hot! Ze worden steeds populairder en niet voor niets. Ze ogen fraai, zijn regenbestendig, verminderen hittestress, zorgen voor meer biodiversiteit én ze dragen bij aan een gezonde leefomgeving. Logisch dus, dat de daken van Het Kadehuis straks ook groen worden. Bedacht en aangelegd door De Dakdokters.

“Wij zijn voorvechters van meer groen in de stad”, vertelt Lisa van Schagen, dakarchitect bij De Dakdokters uit Amsterdam. “We zien de traditionele zwarte bitumendaken als de verteerde rokerslongen van de stad, die het verdienen om weer rustig te kunnen ademen. Daar zorgen wij voor met onze groene polderdaken. In feite geven we daarmee een stukje natuur terug aan de stad. “

Regen, een bron van leven
“Voor Het Kadehuis hebben we een groen-waterplan gemaakt dat uitgaat van drie verschillende daktypen: de bovendaken van de zes huizen, de terrassen van de appartementen en de gezamenlijke binnentuin op het dak van de parkeergarage. Het groen-waterplan omschrijft hoe we beplanting willen toepassen en op welke wijze de daken omgaan met regenwater. Regenwater is nuttig in een stad. Het koelt, voedt planten, vult het grondwater aan en kan drinkwater voor veel toepassingen vervangen. Regen is een bron van leven en daar maken we in ons plan optimaal gebruik van. “

Polderdaksysteem
“Voor Het Kadehuis passen we het door ons ontwikkelde polderdaksysteem toe. Polderdaken kunnen regenwater opslaan, vasthouden en vertraagd afvoeren. Het Polderdak bestaat uit een systeem van kratten waarin regenwater wordt opgeslagen. Het bassin dat zo ontstaat, kan dynamisch worden bestuurd waardoor het Polderdak in staat is om alle regen die op het dak valt op te slaan en op een rustig moment af te voeren zodat wateroverlast in de stad wordt voorkomen. Daarnaast fungeert een Polderdak als irrigatiesysteem voor het bovenliggende groene dak.” 

Een biotoop op zich
“De manier van beplanten op de daken is natuurlijk ook essentieel voor een gezonde leefomgeving en meer biodiversiteit. Op de platte daken komen voornamelijk zonnepanelen. Daaronder komen planten die het goed doen in een schaduwrijke omgeving. Op de terrassen komen plantenbakken, die bij voorkeur zo beplant worden dat het gebouw vanaf de straatkant een groen aanzicht heeft. De gezamenlijke binnentuin wordt een biotoop op zich. Met lage beplanting die stapsgewijs hoger wordt en opkruipt tegen de muren. Er komt een natuurlijke overgang van grasland naar bos met daartussen een ruigte en een strook met heesters.” 

Wonen in weelderig groen
“In onze plannen vervangen we de bosrand door in de tussenzone bomen te plaatsen. Daarnaast is de biodiverse achterwand, als scheiding tussen de tuin en de Foodhallen, aantrekkelijk voor bijen en vogels. Ook door het plaatsen van nestkastjes en insectenhotels. Het creëren van open en lage vegetatie, naar dichtere en hogere vegetatie maakt dat je als bewoner straks midden in de stad én in weelderig groen woont, waar flora en fauna elkaar heel natuurlijk aanvullen en versterken.”

Duurzaam van dak tot kelder
“Al met al wordt Het Kadehuis bijzonder in al zijn facetten. Niet alleen de architectuur spreekt tot de verbeelding. Ook de toepassing van talloze duurzame en energiezuinige oplossingen draagt bij aan een uniek project dat niet alleen impact op de omgeving heeft, maar op de hele stad. Duurzaam bouwen van dak tot kelder staat centraal en daarmee wordt Het Kadehuis het duurzame visitekaartje van de stad op misschien wel de mooiste plek van Arnhem.”