2 november 2020
Geplaatst door TeamKadehuis

“BAM en BIM laten alle puzzelstukjes op hun plek vallen”

Maken begint met weten; met zéker weten dat een project als Het Kadehuis financieel haalbaar én technisch maakbaar is. Daarvoor werd BAM Advies & Engineering ingeschakeld. Een groot engineeringsteam verzorgt de constructieve en bouwkundige engineering voor Het Kadehuis. Een complexe, maar vooral uitdagende klus, begeleid door projectleider Emanuela Sokol.

 

“De ontwerpen voor Het Kadehuis, zijn prachtig. Al kijken wij daar als techneuten niet primair naar. Onze taak is ervoor te zorgen dat wat de architect ontworpen heeft uiteindelijk ook daadwerkelijk gebouwd kan worden. Daarvoor hebben we een heel rijtje specialisten in huis die uitzoeken, berekenen, modelleren en adviseren. Het team dat zich met Het Kadehuis bezighoudt, bestaat uit maar liefst vijf bouwkundige modelleurs, een constructieve modelleur, een hoofdconstructeur, een uitwerkende constructeur en mijzelf als projectleider. Wij worden ook ondersteund door kwaliteitsadviseurs binnen A&E.”

 

Bouw Informatie Model

“Bij het maken van de tekeningen voor bouwprojecten maken we gebruik van het Bouw Informatie Model, kortweg BIM. BIM is een algemene term die aangeeft dat een project virtueel in 3D geëngineerd wordt en dat aan de 3D elementen data wordt toegevoegd die voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden. BIM zorgt ervoor dat de verschillende specialisten binnen het project beter met elkaar kunnen samenwerken. In BIM kunnen we de daadwerkelijke producten van de leveranciers in het model plaatsen. Het 3D gebouwmodel dat we nu aan het modelleren zijn voor Het Kadehuis is dus een realistische weergave van wat er uiteindelijk gebouwd gaat worden.”

 

Van buiten naar binnen

“Zowel constructietekeningen als bouwkundige tekeningen worden uit een 3D model gegenereerd. Een constructietekening is een gedetailleerde tekening die de draagstructuur van een gebouw weergeeft. De bouwkundige tekeningen bestaan onder meer uit plattegronden, gevelaanzichten en doorsneden. In de regel modelleren we altijd eerst de constructie van een bouwwerk, waarna we de bouwkundige elementen daaromheen modelleren. Van binnen naar buiten dus. Bij Het Kadehuis doen we dat ook, maar al tijdens het construeren respecteren we de rijkheid, complexiteit en detaillering van de gevels van de zes huizen. Zoals ik al zei, een flinke opgave waar maar liefst vijf bouwkundige modelleurs zich over buigen.

 

Op zoek naar repetitie

“Bij veel nieuwbouwprojecten zoek je als constructeur en bouwer naar repetitie. Bij rijtjeswoningen en appartementencomplexen is dat meestal eenvoudig. Daar kun je veel dezelfde materialen, bouwelementen en bouwmethodieken op steeds dezelfde wijze doorvoeren in je 3D gebouwmodel. In Het Kadehuis is dat niet zo vanzelfsprekend. De zes huizen zijn namelijk elk weer compleet anders. Niet alleen qua materialisatie, maar ook qua detaillering van de gevel en de indeling van de verschillende appartementen. De zoektocht naar repeterende elementen is dan een stuk lastiger. Maar wel een belangrijke. Want repetitie, in welke vorm dan ook, zorgt voor kostenbeheersing. En dat is uiteindelijk ook een belangrijk onderdeel van ons werk. Alles is maakbaar, maar het moet natuurlijk ook financieel haalbaar zijn.”

 

Tot in het kleinste detail

“De weg van eerste ontwerp naar de uiteindelijke realisatie van Het Kadehuis kun je het best vergelijken met een ingewikkelde puzzel die uit heel veel stukjes bestaat. Tal van specialismen komen samen en je moet werkelijk overal rekening houden voor het gebouwmodel voor 100% compleet is. De groene dakterrassen en de binnentuin bijvoorbeeld, vragen weer heel wat anders van je constructie dan wanneer er gewoon bitumen daken in het ontwerp hadden gezeten. En ook de steeds strenger wordende duurzaamheidseisen hebben direct invloed op de wijze waarop wij het gebouw nu engineeren. In deze fase vallen alle stukjes langzaam op hun plek, waarbij wij steeds goed blijven kijken naar maakbaarheid, haalbaarheid en bouwbaarheid. Als het mee zit zijn het gebouwmodel inclusief de bouwaanvraagtekeningen en de kopers-contracttekeningen in december gereed en kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden. Hierna gaan dan de 57 appartementen in verkoop en volgt volgend jaar de start bouw van een geweldig project, dat wij nu al tot in het kleinste detail kennen.”