30 september 2020
Geplaatst door TeamKadehuis

Over Zwitserse detaillering, Hollandse expressiviteit, het belang van water in je leefomgeving en een levendige plint die ruimte biedt aan aantrekkelijke crossovers

Een prestigieus project als Het Kadehuis is een cadeautje voor elke architect. Niet alleen de locatie aan de Rijn spreekt tot verbeelding. Ook het beoogde programma met royale appartementen met daaronder een levendige plint én de duurzame ambities daagden uit. Dirk Peters, partner bij Barcode Architects, vertelt er met vuur over.

Heuvelinkprijs 2020
We spreken Dirk een dag nadat appartementengebouw Bartok, een ontwerp van Barcode Architects, de Heuvelink vakjuryprijs 2020 heeft gewonnen. Het vormt meteen een mooi bruggetje naar Het Kadehuis. Want met Bartok liet het Rotterdamse architectenbureau al zien hoe de zuidelijke binnenstad van Arnhem echt de verbinding kan gaan vormen tussen het centrum en de Rijnkade. 

Geen slagschip
Barcode Architects is het bureau van Dirk Peters en Caro van de Venne, die in het verleden al samenwerkten bij het Zwitserse Herzog & De Meuron in Basel. “Uit onze Zwitserlandtijd hebben we onze passie voor detaillering meegekregen. Dat combineren we met Hollandse expressiviteit en elan. Bartok is er een mooi voorbeeld van en in Het Kadehuis gaan we daarin nog een stapje verder. Niet alleen in de toepassing van verschillende gevelmaterialen, fraaie arcades en groene terrassen, maar ook in de aansluitingen tussen de zes huizen die samen Het Kadehuis vormen. De opdracht was wat dat betreft duidelijk: het mocht geen enorm slagschip worden dat de hoek Nieuwstraat/Rijnkade zou gaan domineren.”

Levendige plint
“De uitvraag van de gemeente Arnhem is zeer ambitieus. Er wordt hoog ingezet op de thema’s architectuur, programmering en duurzaamheid. Daarbij staat voorop dat het plan moet zorgen voor meer levendigheid in de zuidelijke binnenstad. Het moet een trekker worden, waardoor Arnhemse binnenstad en de Rijn echt met elkaar verbonden worden. Bijzonder aan ons plan is de wijze waarop we de Foodhallen betrekken in ons ontwerp, met een toegang via een passage aan de Nieuwstraat. Daarbij hebben we gekozen voor een levendige plint onder de appartementen die voor reuring, gezelligheid en leefbaarheid gaan zorgen.”

Prominent aanwezig
“Wij worden gedreven door de ambitie om gebouwen te realiseren die hun omgeving revitaliseren en transformeren. Die gedachte lag ook ten grondslag aan de ontwerpen voor Het Kadehuis. Alles draait om de zoektocht naar balans; in schaal, vorm, materialisering en uitstraling. Elk huis heeft zijn eigen thema en identiteit, waarbij sommige huizen iets extra’s hebben, terwijl andere juist iets soberder zijn. Maar samen zijn ze heel prominent aanwezig en sluiten ze naadloos aan op de bebouwing in de directe omgeving.”

Arnhemse hotspot 
Dirk Peters snapt wat er speelt in Arnhem. Zijn ouders groeiden op in Arnhem en daarom houdt hij de ontwikkelingen in de stad nog steeds scherp in de gaten. “Arnhem ligt al decennia met zijn rug naar de Rijn. Terwijl onderzoek aantoont dat het belang van water als leefplek heel groot is. In Basel, waar we ooit werkten, is de Rijn aan beide zijden geactiveerd. Dat gaat hier ook gebeuren. Met aan de ene kant Het Kadehuis en aan de andere kant de Stadsblokken. Het wordt nu echt één geheel, waarbij de zuidelijke binnenstad als logische en levendige brug fungeert tussen de binnenstad en de Rijn. Maar die levendigheid krijg je niet alleen met de bouw van een geweldig appartementencomplex. Juist wat er in de commerciële ruimtes in de plint gaat gebeuren, maakt Het Kadehuis echt tot een levendige en succesvolle nieuwe hotspot in de stad waar bezoekers en bewoners graag verblijven.”

Nieuwe concepten
“Wie gaat er straks huren in die commerciële ruimtes? Die vraag vinden wij heel belangrijk, net als het antwoord erop. Daarover zou je het liefst nu al duidelijkheid hebben, maar het soort ondernemers dat wij voor ogen hebben, is nu nog helemaal niet bezig met wat ze over drie jaar gaan doen als Het Kadehuis opgeleverd wordt. Je zag het al ten tijde van de crisis in 2008, hoe ondernemers daarop inspeelden. Er verschenen tal van nieuwe concepten, crossovers en samenwerkingen in de stad zoals in het Coehoorngebied. Dat waren echte pioniers die hun nek uit durfden te steken en die wisten hoe ze bepaalde plekken in de stad konden activeren. Het zou fantastisch zijn als die energie en deze stadsliefhebbers ook landen in Het Kadehuis.”

Crossovers
“In onze plannen zien we in de plint het liefst interessante crossovers ontstaan. Zoals je dat ook ziet in de 9 straatjes in Amsterdam. Bijvoorbeeld een koffietentje dat de ruimte deelt met een ambachtelijke pottenbakker in het Kleihuis. Of een ijssalon en een galerie in het Modehuis. Of een Loesje café en een boekhandel in het Dichtershuis. De Arnhemse thema’s die we gekozen hebben voor de zes huizen, moeten niet alleen in de architectuur van de huizen, maar ook in de plint tot uitdrukking komen en de omgeving versterken. Op die manier voeg je nieuwe kwaliteit toe aan de stad en creëer je een levendig microklimaat dat aantrekkelijk is voor de bewoners, de ondernemers én de bezoekers van het gebied.”