4 juni 2020
Geplaatst door TeamKadehuis

Op een prominente plek in de zuidelijke binnenstad van Arnhem wordt hard gewerkt aan een nieuw stukje Arnhem. Aan de Nieuwstraat tussen de Trans en de Rijnkade komt een nieuw, markant en duurzaam gebouw: Het Kadehuis. Dit is een bouwblok dat bestaat uit zes karakteristieke panden met een eigentijdse architectuur. Op de begane grond van het gebouw komt ruimte voor winkeltjes, horeca of mogelijk een galerie. Daarboven komen appartementen met een binnentuin en groene terrassen. Eronder komt een parkeergarage en een fietsenstalling voor de bewoners. Met deze ontwikkeling wordt invulling gegeven aan de gewenste verbinding tussen de binnenstad en de Rijn. Alle voorbereidingen zoals het slopen van de voormalige gebouwen, het bodemonderzoek en het bouwrijp van de grond zijn inmiddels uitgevoerd. Het plan wordt gebouwd door AM in samenwerking met architect Barcode. Na een aanbestedingsprocedure van de gemeente werd hun plan als beste beoordeeld.

NIEUW BESTEMMINGSPLAN NODIG
Voordat kan worden begonnen met de bouw, moet er ook een nieuw bestemmingsplan komen. De nieuwe bebouwing is namelijk hoger dan het huidige bestemmingsplan toelaat. Het huidige bestemmingsplan laat een maximale hoogte toe van 13, 5 meter. Het nieuwe bouwblok varieert in hoogte, met hoogtes tussen 18,5 en maximaal 25 meter (zie kaart op de achterzijde). De binnentuin heeft een maximale hoogte van 5 meter. Ook maakt het nieuwe bestemmingsplan het mogelijk dat er op deze plek winkeltjes en bedrijven kunnen komen.

HOE GAAT HET NU VERDER?
Een bestemmingsplan wordt uiteindelijk vastgesteld door de Arnhemse gemeenteraad. Voordat het zover is kunnen mensen hun reactie geven op het plan. Dat kan vanaf 1 mei tot uiterlijk 11 juni. Op basis van alle reacties (zienswijzen noemen we dit), wordt het bestemmingsplan met de reacties (een zienswijzenrapport) aangeboden aan de gemeenteraad. De planning is dat we het bestemmingsplan in de zomer aan de gemeenteraad kunnen aanbieden. Wanneer de gemeenteraad het bestemmingsplan zal vaststellen is nu nog niet exact te zeggen. Wij hopen dat dit in het najaar zal gebeuren.

REAGEREN OP HET BESTEMMINGSPLAN
Graag hadden wij een informatiebijeenkomst georganiseerd om het bestemmingsplan toe te lichten. Door de coronacrisis kan
dit nu niet. Daarom ook dit informatiebulletin.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan kunt u op verschillende manieren raadplegen.
Digitaal
• Via de website ruimtelijkeplannen.nl door in het zoekscherm ‘Nieuwstraat Arnhem’ in te vullen
• Via arnhem.nl -> stad & wijken -> projecten -> bestemmingsplan Nieuwstraat vindt u een link naar het bestemmingsplan

Op papier
• Voor mensen die geen internet hebben bestaat de mogelijkheid om het bestemmingsplan toegestuurd te krijgen.
Neem daarvoor contact op met projectleider Carla Frederix, via carla.frederix@arnhem.nl telnr. 026 377 3047 of via
kadehuis@arnhem.nl via de emailadressen kan er dan uit. contactgegevens staan ook ander de nieuwsbrief.
• Ook bestaat er de mogelijkheid om het plan te komen inzien op het stadskantoor, Eusebiusbuitensingel 53 in Arnhem.

Reageren via mail of telefonisch
Als u een reactie wil geven op het bestemmingsplan kan dat op 3 manieren
• Door een mail te sturen naar: kadehuis@arnhem.nl
• Door een brief te sturen naar: Gemeente Arnhem, t.a.v. Saskia Maessen, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem
• Door een telefonische reactie te geven via 026-3773047

Planning
Hieronder de globale planning voor de nieuwbouw:
• Ter inzage leggen bestemmingsplan: 1 mei t/m 11 juni 2020
• Vaststellen bestemmingsplan gemeenteraad: najaar 2020
• Aanvraag vergunningen: eind 2020/ begin 2021
• Start bouw: 1e helft 2021
• Oplevering: 2e helft 2022